fbpx

HUISREGELS

De huisregels van Kick Off Gym zijn:

 1. Bij het betreden van onze sportschool ga je akkoord met de huisregels van Kick Off Gym.
 2. Aanwijzingen van medewerkers dienen altijd opgevolgd te worden.
 3. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 4. Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is verboden.
 5. Gebruik apparatuur alleen voor daarvoor bedoelde doeleinden.
 6. Het is verplicht de apparatuur na gebruik schoon te maken.
 7. Het gebruiken van een handdoek tijdens het trainen is verplicht.
 8. Het is verboden machines onnodig bezet te houden.
 9. Het dragen van schone en gepaste sportschoenen en sportkleding is verplicht.
 10. Gelieve af te drogen in onze natte ruimten.
 11. Na gebruik is het verplicht om alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 12. Etenswaren zijn verboden in de sportruimten.
 13. Dranken mogen alleen in afgesloten bidons meegenomen worden in sportruimten.
 14. Dieren zijn verboden in de sportschool.
 15. Gebruik van GSM is verboden in de sportruimten en de kleedkamers.
 16. Jassen en tassen zijn verboden in de sportruimten.
 17. Wij raden aan om voor uw eigendommen gebruik te maken van onze lockers.
 18. Geen eigendommen achterlaten in lockers, deze worden dagelijks door ons leeggehaald.
 19. Ongewenste en gewenste intimiteiten in onze sportschool zijn niet toegestaan.
 20. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
 21. Kick Off Gym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze sportschool. Kick Off Gym kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 22. Kick Off Gym is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang tot de sportschool te ontzeggen.
 23. Alle abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd en moeten schriftelijk worden opgezegd bij Kick Off Gym met een uitschrijfformulier. Bij elk abonnement geldt 1 maand opzegtermijn.
 24. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch omgezet naar een maandabonnement opbeperkt sporten. Wanneer je het jaarabonnement wilt stop zetten moet dit schriftelijk worden opgezegd bij Kick Off Gym met een uitschrijfformulier. Bij elk abonnement geldt 1 maand opzegtermijn.
 25. Vanaf 14 jaar is het mogelijk om lid te worden van Kick Off Gym.
 26. Vanaf 12.00 tot 16.00 is er geen begeleiding.
 27. Bij betreden van de zonnebankruimte, lees voor gebruik de aanwijzingen van het personeel. Deze hangen in de ruimte zelf.
 28. Bij verkeerd gebruik van de zonnebank zijn wij niet aansprakelijk voor enig letsel.
 29. Bij een betalingsachterstand van minimaal twee maanden zijn wij genoodzaakt om het openstaande bedrag uit handen te geven bij Straetus Incasso Flevoland. Ieder openstaand bedrag wat na deze twee maanden open blijft staan zal ook worden doorgestuurd naar onze incassogemachtigde. De vordering die daar bekend zal worden opgehoogd met het openstaande bedrag.
 30. Wanneer wij de klant 3 keer er op hebben moeten attenderen dat er een bedrag open staat, doordat er een bedrag is gestorneerd of dat wij het geld niet kunnen incasseren door een administratieve reden, zijn wij genoodzaakt om 15 euro administratieve kosten in rekening te brengen.
 31. Wanneer u een vraag heeft over een schema of oefening kunt u zich melden bij de balie of bij een van onze trainers.
 32. Wanneer een trainer u over het hoofd ziet om een vervolg afspraak te maken, meld dit even bij de balie of een van onze trainers dan wordt er direct een nieuwe afspraak gemaakt.
 33. Bij een actie voor een bepaalde periode wordt deze automatisch verlengd met een maandelijks opzegbaar abonnement.