Personal coach, het grote verschil

Het JouwFitPlan houdt globaal in, dat er een Personal coach wordt gekoppeld aan de klant. Samen met de klant gaat de Coach een doelstelling vastleggen. Dit moet uiterlijk na een jaar behaald zien te worden.

Afhankelijk van de doelstelling, de wensen van de klant en de bezoekfrequentie, wordt er een team van instructeurs om de klant heen ‘gebouwd’. Dit team wordt aangestuurd door de Personal Coach. Het team is daarom ook op de hoogte van de doelstelling en voortgang van de klant. Iedere maand heeft de klant minimaal één keer contact met zijn eigen Personal Coach.

Bespreken van de voortgang

Op deze afspraken wordt de voortgang besproken en/of gemeten. Er wordt dan bepaald of er nog een verandering in de activiteiten wenselijk is. Na 12 maanden wordt er geëvalueerd. Er wordt dan gekeken naar een nieuwe doelstelling met een vervolg van het systeem.

Ben je serieus van plan om (weer) actief te gaan sporten? Maar je kunt eigenlijk wel een beetje structuur en coaching gebruiken? En daarom wil je weten wat het JouwFitPlan voor je kan betekenen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van onze informatie medewerkers .